O obci

Samosprávny kraj

Obec sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji.

Okres

Oľšavce sa nachádzajú v okrese Bardejov.

Počet obyvateľov

Dnes v našej obci žije 181 obyvateľov.

Rozloha obce

Rozloha našej krásnej obce je 506 ha.

Prvá zmienka o obci

Prvá zmienka pochádza z roku 1383.

Starosta obce

Starostom obce je Slavomír Havír.

Symboly obce

Vlajka

Erb

Zverejnené 30. januára 2020.
Upravené 6. februára 2020.