Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oľšavce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Odkup pozemku

22.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oľšavce

Objednávateľ - Sídlo Oľšavce 9, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach

Objednávateľ - IČO 00322458

Dodávateľ Odkup pozemku

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

100,00 €

13.10.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Oľšavce

Objednávateľ - Sídlo Oľšavce 9, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach

Objednávateľ - IČO 00322458

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e- mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

100,00 €

13.10.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Oľšavce

Objednávateľ - Sídlo Oľšavce 9, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach

Objednávateľ - IČO 00322458

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok zmluvy zvonica

12.3.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oľšavce

Objednávateľ - Sídlo Oľšavce 9, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach

Objednávateľ - IČO 00322458

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok zmluvy dom nádeje

12.3.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oľšavce

Objednávateľ - Sídlo Oľšavce 9, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach

Objednávateľ - IČO 00322458

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva dom nádeje

6.2.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oľšavce

Objednávateľ - Sídlo Oľšavce 9, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach

Objednávateľ - IČO 00322458

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva zvonica

6.2.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oľšavce

Objednávateľ - Sídlo Oľšavce 9, 086 46 Hankovce pri Giraltovciach

Objednávateľ - IČO 00322458

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy