Fotogaléria

Posviacka domu nádeje

Mikuláš 2019

Karnevaly

DHZ

Odovzdávka hasičského auta 8.11.2015

Deň detí 2018

Deň matiek a deň dôchodcov 2015

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Rekonštrukcia školy

Mikuláš 2021

Poziarný šport deti