Preskočiť na obsah

Mobilná aplikácia

Obecná aplikácia do mobilných telefónov. Na jednom mieste aktuality, udalosti, informácie z obecného úradu, počasie, fotogaléria, zasielanie dôležitých notifikácií a všetky ostatné informácie pre občana.

Kde sa dá aplikácia stiahnúť?

Aplikácia je dostupná bezplatne na operačných systémoch Android (Apple iOS na ceste). V prípade, že si nie ste istý, ktorý operačný systém máte na svojom mobile, opýtajte sa svojích známych.

Android iOS
Android iOS
qr_android qr_iOS
Minimum - Android 5.0 Lollipop Min - iOS 12.4 alebo novší

Aktualizácie

1.10.0 - 2023-08

Pridané

 • priamy odkaz na Zásady ochrany osobných údajov
 • pridaný kalendár zberu odpadu ♻️

Zmeny

 • zrýchlenie aplikácie pri slabšom internetovom pripojení
 • upravené texty aplikácie
 • nie je potrebná aktualizácia aplikácie v prípade zapnutia rozhlasu zo strany obce

Opravy

 • opravené otváranie webového prehliadaču na novších Android verziách
 • zobrazovanie zoznamu podnetov
 • oprava zobrazovania notifikácia na novších Android verziách

1.9.0 - 2022-11

Pridané

 • aplikácia je kompatibilná s najnovšími Android zariadeniami
 • chodia notifikácie aj na nové-špecifické kategórie obce 📣
 • doplnené ďalšie preklady do ostatných jazykov
 • pridaný modul s odkazom na FB obce

Zmeny

 • zrýchlené získavanie údajov o počasí 🌞
 • pri niektorých typoch dokumentov nebolo možné zobraziť ukážku priamo v aplikácií a preto sa dokument otvorí v prehliadači
 • graficke doladenia aby boli všetky prvky jednotné

Opravy

 • upozornenia sa správne zapínajú/vypínajú v prípade kliknutia na prepínač
 • po príchode push notifikácie sa správa v aplikácií zobrazuje hneď
 • nezobrazujú sa už notifikácie, ktoré boli odstránené
 • padanie aplikácie v prípade nekorektného obrázku na web stránke
 • oprava gramatických chýb v texte 👌
 • pri niektorých článkoch nebolo možné doscrolovať na koniec stranky
 • oprava zobrazovania notifikácií ak je aplikácia zapnutá na najnovších Android zariadeniach

1.8.0 - 2022-09

Pridané

 • jazyk aplikácie je možné si nastaviť už aj na angličtinu, maďarčinu aj ukrajinčinu. V prípade ak existuje aj obsah napr. články v cudzom jazyku, bude zobrazovaný v cudzom jazyku 🌍
 • rozšírenie a zlepšenie zobrazovania dokumentov z článkov a stránok, ktoré obsahujú napr. PDF dokument 📄
 • ak stránka (napr. zdravotné stredisko) obshauje číslo, po kliknutí naň sa zobrazí možnošť zavolať na to číslo
 • tlačidlo na zdieľanie aplikácie ostatným občanom 🔗
 • možnosť pridania hodnotenia aplikácie v Google Play alebo Apple Store ⭐
 • príspevky je možné filtrovat aj cez podkategórie

Zmeny

 • ak je na úradnej tabuly dátum zverejnenia rovnaký ako dátum úpravy, dátum úpravy sa nezobrazuje
 • odstranené prepojenie na históriu obce

Opravy

 • nezobrazovanie upozorení
 • zber odpadu sa zobrazuje správne priamo v aplikácií a nie v externom prehliadači ♻️
 • dátum zverejnenia príspevku sa zobrazuje správne pre obce, ktoré majú externý webový systém
 • zobrazovanie erbu neorezane v prípade ak článok nemá obrazok
 • zobrazovanie obrázkov pri niektorých článkoch
 • preklik na Návody z modulu Obecný úrad
 • v Úradnej tabuli sa zobrazujú správne a aktuálne kategórie
 • úvodná stránka cestovných poriadkov sa zobrazuje na celú výšku
 • oprava prijímania PUSH notifikácií o príspevkoch na niektorých typoch Android zariadení

1.7.0 - 2021-10

Pridané

 • prehrávanie hlasových správ z obecného rozhlasu
 • v zozname notifikácií sa pri hlasovej správy zobrazí znak reproduktoru 🔊
 • na Úradnej tabuli pribudlo tlačidlo odkazujúce sa na Archív Úradnej tabuli, teda už zvesené dokumenty
 • doplnený dátum ukončenia udalosti ak ho má udalosť určený

Zmeny

 • aktualizovanie emailovej adresy vývojára
 • apka prispôsobená aktualizácií zverejňovania dokumentov na strane web-systému 📄

Opravy

 • pri zdieľaní príspevku alebo jeho prezeraní na webe sa zobrazí kompletný príspevok (na stránke), nie len jeho obsah
 • tabuľky sa zobrazujú v správnej šírke (oprava zo strany webu)
 • oprava zobrazovania textu pri niektorých článkoch, ktoré mali v sebe pripnutý aj súbor

1.6.0 - 2021-07

Pridané

 • pri zbere odpadu sa ako prvý zobrazí aktuálny mesiac ♻️
 • nový modul Návody, kde sa dozviete jednoduché, prehľadné a interaktívne návody ako vybaviť úradné záležitosti, výstavbu rodinného domu, narodenie dieťaťa, prepis vozidla, čo robiť pri strate dokladov a iné
 • preklik na návody pridaný aj ku Obecnému úradu
 • notifikácia sa zobrazí aj počas toho ako je aplikácia v popredí
 • ku Službám v okolí pridané aj Atrakcie 🏰

Zmeny

 • vylepšenie kvality erbov
 • v prípade, že má zariadenie nastavené automatické zväčšovanie/zmenšovanie písma, aplikácia použije štandartnú veľkosť 🗚. Zároveň ale pracujeme na tom, aby mohla byť aplikácia prístupnejšia aj pre ľudí so zrakovými obmedzeniami. Čoskoro v ďalšej aktualizácií.
 • aktualizácia pre najnovšie Android zariadenia
 • vylepšili sme technickú stránku Android verzie aplikácie tak, aby zaberala menej pamäte a mohla sa ešte rýchlejšie stiahnúť do zariadenia

Opravy

 • opravy doručovania notifikácií pre niektoré zariadenia
 • notifikácie odkazujúce sa na webový článok už zobrazujú vždy správny článok
 • lepšie zobrazovanie niektorých obrázkov v článkoch
 • viacere menšie opravy

1.5.0 - 2021-02

Pridané

 • možnosť zobrazenia ukážky súboru v príspevku 📄 automatické zobrazovanie je možné vypnúť v nastaveniach aplikácie
 • na úvodnej obrazoke je možné lahšie prechádzať všetky stránky/moduly dookola ↔️
 • nové ikony pre ďalšie moduly

Zmeny

 • znižená doba uloženia dočasného info zo 1 dňa na 1 hodinu (častejšie sa aktualizuje obsah)
 • dočasne bola odstránená možnosť približovať obrázky z príspevkou kvôli chybe na Android zariadeniach

Opravy

 • ak bol niektorý modul na stránke vypnutý, obsah aplikácie sa nemohol načítať
 • aplikácia nepadá ak načítavá z webu súbor s diakritikou ✍️
 • pri nepripojení na internet aplikácia nevedela dotiahnúť niektoré obrázky (predsalen bez internetu sa to nedá)

1.4.0 - 2020-11

V tejto verzii bola vytvorená aj aplikácia pre iOS Apple zariadenia. Postupne ak aplikáciu Apple schváli, tak ju pridáme na stiahnutie 🍏

Pridané

 • NOTIFIKAČNÉ upozornenia! Teraz budete stále informovaný o aktuálnom diani alebo o dôležitých správach od obce 🔔
 • možnosť zobrazenia Twitter časovej osi 🐤
 • info o vydavateľovi správ

Zmeny

 • znižená doba uloženia dočasného info zo 7 na 1 deň (častejšie sa aktualizuje obsah)
 • odstránené kategórie, v ktorých nie sú príspevky
 • upresnenie nejasných kategórií príspevkov

Opravy

 • oprava volania obecnej stránky ak už aplikácia zavolala všetko čo mohla
 • hneď po povoleni Lokalizácie sa poloha začne načítavať
 • niekedy nebolo možné prejsť na obrazovku pridania podnetu
 • oprava načítania notifikácií ak zariadenie nebolo pripojené na internet

1.3.0 - 2020-10

Pridané

 • kontakt na developera a technického správcu

Zmeny

 • grafické zmeny úvodnej obrazovky, aby boli dlaždice rovnako veľké aj na malých displejoch 📱
 • grafické zmeny, aby boli obrazovky rovnaké pre rôzne rozlíšenia (veľkosti zariadení)

Opravy

 • oprava Počasia. Otvorenie Počasia spôsobovalo pád aplikácie a to privolávalo ďalší dážď 🌦️
 • niekedy po úspešnom odoslaní podnetu ostala aplikácia na bielej obrazovke

1.2.0 - 2020-10

Pridané

 • možnosť zobrazenia Facebook-ovej stranký aj inej ako obecnej, napr. farského úradu
 • informácia o získavaní počasia ⛅
 • kontakt na vývojára

Zmeny

 • ak je na úrade nestránkový deň, tak sa zobrazí popis namiesto prázdneho miesta
 • nezobrazenia FB tlačidla ak obec FB nemá
 • zmena zobrazenia telefoného čísla obce
 • zrýchlenie zobrazenia stránok 🚀
 • vylepšená obrazovka oprávnení

Opravy

 • oprava načítania dátumov
 • oprava zobrazenia príliš dlhého názvu obce (Mýto pod Ďumbierom 👀)
 • oprava vzdialenosti od miesta ak nie je známa poloha zariadenia
 • oprava nesprávneho nastavovania miesta podnetu, ak sa miesto menilo viackrát
 • opravená chyba, kedy aplikácia padala ak nemohla získať dáta o počasí
 • [Android] oprava neotvárania niektorých prepojení z príspevkov
 • oprava checkboxu na obrazovke oprávnení

1.1.0 - 2020-09

Prvá verzia

 • úvodné vydanie aplikácie