Tlačová správa

Zverejnené
10. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. augusta 2020

sčítanie obyvateľov, domov a bytov