Tlačová správa

sčítanie obyvateľov, domov a bytov