Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Oľšavce.

Späť na aktuálne vývesky

PHSR

PHSR

Vyvesené 11.8.2021