Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Katuščák Stanislav

Poslanec

Havír Jaroslav

Poslanec

Šuťak Jozef

Poslanec

Goč Daniel

Poslanec

Tarnovský František

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 30. januára 2020.