Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e- mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov