Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov