Oznámenie o utvorení voleb. obvodu a určení počtu poslancov pre voľby 2022

Zverejnené
19. júla 2022
Kategória

Prílohy